Navigácia

Portály a iniciatívy EÚ a ostatných členských štátov: metodiky, praktické skúsenosti a projektyCieľom Európskeho týždňa programovania 2018 je priblížiť programovacie, algoritmické myslenie a zručnosti komukoľvek, a to zábavným a pútavým spôsobom.
 
Európska on-line platforma určená na školské vzdelávanie School Education Gateway je dostupná v 23 európskych jazykoch a pomáha učiteľom a ostatným zainteresovaným v oblasti vzdelávania, aby boli informovaní o európskych školských aktivitách.
 
Teacher Academy umožňuje učiteľom objaviť širokú škálu príležitostí odbornej prípravy a zdrojov. Pozostáva z centrálneho katalógu kurzov ponúkaných nezávislými poskytovateľmi kurzov, bezplatných on-line kurzoch vytvorených tímom School Education Gateway a výberu učebných materiálov vytvorených učiteľmi zapojenými do programu eTwinning, európskymi inštitúciami a v rámci projektov financovaných EÚ.
 
Platforma Akadémie European Schoolnet ponúka učiteľom primárneho alebo sekundárneho vzdelávania online kurzy odborného rozvoja o inováciách v škole a triede.
 
Projekt Learning Resource Exchange (LRE) Európskej školskej siete (EUN) umožňuje učiteľom vyhľadávať vzdelávací obsah z rôznych krajín a od rôznych poskytovateľov. Hľadať zdroje v nich môžete úplne bez obmedzení. Ako jazyk stránky si môžete vybrať aj češtinu. Niektoré činnosti ako je napríklad hodnotenie majú k dispozícii iba registrovaní členovia, pričom registrácia je úplne zadarmo. Ak si chcete vytvoriť používateľský účet, riaďte sa prosím týmito inštrukciami.

Platforma eTwinning ponúka učiteľom možnosť stretávať sa a spolupracovať na školských projektoch, v špeciálnych záujmových skupinách a on-line fórach. Ponúka tiež profesionálny rozvoj prostredníctvom on-line vzdelávacích aktivít zameraných na kooperačné zručnosti a používanie technológií.
Riadiacim centrom programu eTwinning na Slovensku je Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (NSS– National Support Service). NSS pri ŽU v Žiline si vytvorila sieť regionálnych poradcov – ambasádorov, ktorí vedú školenia v jednotlivých regiónoch Slovenska a slúžia ako help-desk (pomoc) pre všetkých učiteľov, ktorí potrebujú s programom poradiť, či pomôcť s prácou na projekte eTwinning.
NSS vyhlasuje už 13. ročník súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku. Každý rok sú projekty zamerané na určitú tému a tohtoročnou témou je Kultúrne dedičstvo.
 
LearnLikeTheDutch alebo Uč (sa) ako holanďan je portál, kde sa učitelia stredných škôl môžu dozvedieť viac o vzdelávacích skúsenostiach svojich kolegov z Holandska. Môžete sa inšpirovať praktickými príkladmi o tom, ako učiť, organizovať vzdelávanie, zavádzať inovácie v škole a vymieňať si skúsenosti s inými školami.
 
Éduthèque poskytuje zdarma veľké množstvo otvorených vzdelávacích zdrojov pre verejné kultúrne a vedecké inštitúcie, školy, teda aj pre učiteľov pre všetky rôzne vzdelávacie predmety. Nájdete tu teda multidisciplinárne vzdelávacie zdroje, a to najmä z oblasti umenia, kultúry, medií, občianstva a mnoho ďalšieho.
Prihlásenie do tohto francúzskeho portálu je bezplatné, ale pred použitím zdrojov tohto portálu si nezabudnite prečítať stručné všeobecné podmienky používania portálu.
TIP! Spustite link cez prehliadač Google Chrom a využite možnosť prekladu textu!
Skočiť na začiatok stránky