Portál Učíme na diaľku v gescii ŠPÚ oceňuje v prieskume spokojnosti väčšina užívateľov

„Ďakujem Vám za všetko, čo ste pre nás učiteľov, žiakov a rodičov robili počas celého obdobia karantény. Vďaka, že ste mysleli aj na také detaily, ako sú zápisy v triednej knihe. Výborná pomôcka. Prajem Vám všetkým pevné zdravie, pokoj, dobro a Božie požehnanie :-)".

Aj takéto hodnotenie jednej z najmladších webových stránok v rezorte školstva, portálu Učíme na diaľku, adresovali jeho zriaďovateľom návštevníci stránky, ktorí sa zapojili do jej hodnotenia. Dokopy ich bolo 1219. Celkové hodnotenie stránky je pozitívne, z maximálnych 5 bodov získala 4,4 bodu.

„Pokiaľ ide o textové odpovede, prostredníctvom ktorých mohli návštevníci stránky vyjadriť svoje pripomienky k hodnoteniu, komentáre či návrhy na zlepšenie, prevažovali pozitívne nad negatívnymi,“ uviedli študenti z iniciatívy Stredoškoláci učiteľom, ktorí zabezpečujú technickú podporu pri tvorbe a prevádzke portálu a podieľali sa aj na vyhodnotení odpovedí.

Na ilustráciu ponúkame viaceré ukážky:

"Sme veľmi spokojní s týmto portálom, nájdeme tu všetko potrebné. Aj odpoveď na našu otázku sme dostali veľmi rýchlo, napísané je to zrozumiteľne. Ďakujeme."

"Naozaj skvelý portál. Prehľadný, informačne bohatý a aj esteticky funkčný. Vďaka zaň. Človeku sa ani veriť nechce, že je to "štátny web"."

"Ďakujem autorom myšlienky mať takýto portál a tiež aj tým, ktorí to zrealizovali po technickej stránke. Verím, že portál bude funkčný veľa rokov. Niečo také mi stále chýbalo. Vďaka."

Pomocou hodnotenia tvorcovia portálu získali aj konštruktívne tipy od respondentov, ktoré ho do budúcnosti pomôžu vylepšiť.

„Sú to napríklad požiadavky, aby sme zverejňovali informácie aj pre špeciálne základné školy a nezabúdali na Školské kluby detí, ale aj prosba o lepšie sprehľadnenie stránky,“ doplnil Stanislav Lukáč, koordinátor portálu.

Na projekte portálu Učíme na diaľku spolupracuje Štátny pedagogický ústav s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Inštitútom vzdelávacej politiky, iniciatívou Stredoškoláci učiteľom, externými expertmi a viacerými neziskovými organizáciami.

Webovú stránku www.ucimenadialku využívajú desiatky tisíc ľudí. Od jeho spustenia po vypuknutí pandémie COVID-19 do konca školského roka stránka zaznamenala viac ako 3 milióny zhliadnutí. Denne cez portál prichádza sedemdesiat až osemdesiat mailov s otázkami, na ktoré pravidelne odpovedajú odborníci zo Slovenskej komory učiteľov. Vybavených bolo doteraz 4444 mailov.

Portál Učíme na diaľku prináša aktuálne usmernenia, odporúčania, zdroje a nástroje pre vzdelávanie všetkých žiakov na diaľku. Vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania v školách a prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase epidémie koronavírusu. Od 2. apríla 2020 spravuje portál Učíme na diaľku Štátny pedagogický ústav.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky