Populárno-náučný časopis Quark oslávi 25 rokov vydávania

02.09.2019
     Populárno-náučný časopis Quark sa v novinových stánkoch prvýkrát objavil 1. septembra 1995. Od svojho vzniku sa prostredníctvom článkov odborníkov z jednotlivých vedných odborov usiluje prinášať overené informácie o svetových, ale predovšetkým slovenských novinkách z rôznych oblastí vedy a techniky formou prístupnou aj pre laickú verejnosť.
     Mesačník Quark vznikol z prirodzenej potreby vzdelávania, pretože v slovenskej kultúre časopis takéhoto druhu absentoval. „Tak ako bez jednotlivých častí nie je možná existencia žiadnej matérie, ani bez nášho časopisu by slovenská kultúra nebola kompletná,“ napísal v prvom vydaní Quarku jeho zakladateľ Eduard Drobný, pričom narážal na pomenovanie časopisu podľa elementárnej častice. Vtedy asi netušil, koľko rokov sa časopis dožije a koľko generácií detí a dospelých svojimi článkami ovplyvní.
     Uvádzať nový časopis do života je neuveriteľný zážitok. Podobným zážitkom je však aj nazrieť do minulosti a sledovať vývoj vedy a techniky. Preto Quark exkluzívne pre predplatiteľov doplnil svoj archív, ktorý v súčasnosti obsahuje už 289 čísel časopisu.
     Celý najbližší rok bude pre Quark slávnostný a vyvrcholí v septembri 2020. Vtedy jediný pôvodný slovenský časopis zameraný na popularizáciu vedy a techniky oslávi plných 25 rokov vydávania.
     Redaktorov časopisu budete môcť najbližšie stretnúť 27. septembra 2019 na Európskej noci výskumníkov v Bratislave. Pre všetkých zvedavých pripravujú veľa kvalitného čítania, interaktívny kvíz, hlavolamy, súťaže a ďalšie aktivity.

O časopise

     Časopis Quark – magazín o vede a technike 12-krát ročne ponúka 56 strán zaujímavého čítania. Jeho hlavnými piliermi sú - predstavenie aktualít zo sveta vedy a techniky, poznatky o prírodných zákonitostiach, približovanie tajov histórie, pohľady na prácu slovenských i svetových bádateľov a inovácie v digitálnej technike, doprave či v architektúre. V časopise nechýbajú ani úspechy mladých na vedeckom poli a rubriky na precvičenie mozgových buniek v podobe testov, hlavolamov či súťaží.
     Časopis pomáha rozvíjať kritické myslenie a vedeckú gramotnosť študentov aj dospelých čitateľov, rozširuje im obzory a usiluje sa rôznorodosťou tém aj autorov prispievať k širšiemu rozhľadu a celoživotnému vzdelávaniu čitateľov. Zároveň ponúka príležitosť pre slovenských vedcov a odborníkov prezentovať výsledky svojej práce a pochváliť sa verejnosti.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku