Navigácia
Skočiť na obsah

Ponuka prebytočného majetku

     Register ponúkaného majetku štátu vznikol k 1. októbru 2007 na základe Zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 325/2007 Z. z.  ako verejne prístupná evidencia prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v rámci osobitného ponukového konania.
     Register je verejne prístupný prostredníctvom webového sídla Ministerstva financií SR na www.ropk.sk.
Skočiť na začiatok stránky