„Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ bude pomáhať deťom adaptovať sa v škôlke

Pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia – to je úlohou pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca. Vďaka výzve bude môcť od februára pomáhať viac ako 500 pomocných vychovávateľov mesačne.

ilustračná foto

Pomocný vychovávateľ bude v materskej škole pomáhať pri adaptácii detí na prostredie materskej školy či udržiavaní pozornosti detí počas predprimárneho vzdelávania. Nápomocný bude učiteľovi pri obliekaní a vyzliekaní detí v rámci prípravy na pobyt vonku alebo odpočinok a rovnako pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávu, ako je osobná hygiena, stravovanie či odpočinok.

Prihlasovanie do programu „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je možné do 10. januára 2022. Vyhodnotenie výzvy zverejní ministerstvo školstva 17. januára 2022. Vlastná realizácia bude možná v priebehu mesiacov február 2022 až august 2023. Rezort školstva odporúča, aby zamestnávanie pomocného vychovávateľa sa realizovalo počas celého obdobia. Celkovo je na projekt vyčlenených 6 046 750 eur a je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania.

Žiadateľom môže byť materská škola, špeciálna materská škola, materská škola ako súčasť základnej školy s materskou školou, materská škola ako organizačná zložka spojenej školy zaradená v sieti škôl ministerstva školstva. Jeden žiadateľ môže podávať žiadosť najviac na 3 miesta pomocných vychovávateľov, a to s ohľadom na celkový počet detí so zdravotným znevýhodnením alebo detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Bližšie informácie nájdete na https://www.minedu.sk/vyzva-pomocny-vychovavatel-pre-materske-skoly/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky