Poľsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a vládou PR o cezhraničnej spolupráci
(Varšava, 18. 8. 1994; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 44/1995 Z. z.)

Dohoda medzi vládou SR a vládou PR o kultúrnej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci
(Bratislava, 23. 3. 2000; platí od 22. 10. 2001 na obdobie 5 rokov; platnosť automaticky predlžovaná na obdobie 5 rokov)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003-2006
(Varšava, 20. 12. 2002; platí do 2006; platnosť automaticky predlžovaná na 1 rok)

Dohoda o spolupráci v oblasti telesnej výchovy a športu medzi MŠ SR a Štátnym výborom pre šport a turistiku Poľskej republiky
(Zakopané, 19. 2. 1996)

Skočiť na začiatok stránky