Polročné hodnotenie dostane v tomto školskom roku takmer 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl

  • Foto: TASR
  • Dátum: 29.01.2021

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v školskom roku 2020/2021 si 486 279 žiakov základných škôl a 213 362 stredoškolákov prevezme polročné výpisy hodnotenia elektronicky. Polročné hodnotenie po prvýkrát dostane aj viac ako 56-tisíc prváčikov. Zmena oproti minulým rokom je aj v tom, že nie všetky školy musia polročné výpisy odovzdať žiakom 29. januára. Rozhodnutím ministra školstva sa pre školy totiž vytvára možnosť posunúť si termín celkového hodnotenia o dva mesiace, teda do 31. marca 2021.

ilustračná foto

Hlavným dôvodom je, že žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl sa už niekoľko mesiacov vzdelávajú dištančne. V prípade niektorých predmetov preto učiteľom môžu chýbať dostatočné podklady na celkové hodnotenie žiakov. Posunutie termínu nie je však povinnosťou, ale možnosťou, ktorú môžu školy využiť iba pre niektorých žiakov, niektoré ročníky alebo aj pre celú školu. Rozhodnutie o termíne polročného hodnotenia žiakov je v kompetencii riaditeľa školy na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady školy.

Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS. Výpis hodnotenia neodporúčame zasielať prostredníctvom obyčajných mailov, pretože ide o osobné údaje žiakov. Tí, ktorí nevyužívajú školské informačné systémy, prípadne v nich nevyužívajú rodičovské kontá, môžu zasielať výpis hodnotenia poštou alebo ho po preukázateľnom informovaní zákonných zástupcov odovzdať žiakom osobne až v dobe návratu do škôl.

Výpisy hodnotenia žiakov nie sú verejnou listinou. Vysvedčenie, ktoré takouto listinou je, sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok) dištančnou formou.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku