Poľnohospodárska univerzita skúmala zabudnuté plodiny

23.05.2014
     Eurofondy umožnili Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre okrem iného zaoberať sa aj možnosťami zlepšenia zdravia obyvateľstva. Ekologické poľnohospodárstvo je súčasťou  Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktoré by malo byť podporované aj v našich podmienkach agropriemyslu. Na projekt Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov biopotravín pre zdravú výživu ľudí získala univerzita nenávratný finančný príspevok vo výške 841-tisíc eur.
     Vedecký tím univerzity skúmal technologické postupy pestovania, spracovania a využívania produktov z menej známych a takmer zabudnutých obilnín – moruše čiernej, mišpule nemeckej, špaldy, rôznych druhov tekvíc a pod. Vedci analyzovali ich plody, listy, kvety, peľ či semená nielen ako potenciálne suroviny, ale aj zdroje biologicky aktívnych komponentov pre praktické využitie v agropotravinárstve, vo farmaceutike a v kozmetike. ,,Ekologické poľnohospodárstvo by malo byť takým druhom poľnohospodárstva, ktoré tieto netradičné produkty bude pre spracovateľský priemysel produkovať,“ uviedol rektor univerzity Peter Bielik. Mnohé ovocné druhy a zabudnuté obilniny, ktoré vytlačili spotrebiteľské návyky a zmena životného štýlu, si navyše vieme na Slovensku sami vypestovať.
     Podľa rektora je potrebné zaoberať sa naďalej výskumom biopotravín, ktoré dokážeme vyrábať ekologicky a ktoré chemicky nezaťažujú organizmus človeka. „Ak chceme zlepšiť zdravotný stav populácie, musíme sa zamerať na to, aby sme mali dostatok bezpečných, kvalitných a zdravotne vyhovujúcich potravín. Musíme hľadať alternatívy aj vzhľadom na globálne otepľovanie, klimatické zmeny, ktoré či chceme, či nechceme, nastúpia bez našej vôle,“ uzavrel rektor.
     Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je úspešným prijímateľom operačného programu Výskum a vývoj. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ schválila univerzite v rokoch 2007-2013 spolu 9 projektov vo výške 21,8 miliónov eur.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku