Navigácia

Pokyny a online systém

Online systém e-KEGA na Portáli vysokých škôl sa používa na elektronické podávanie žiadostí o dotácie, ročných a záverečných správ a komplexnú správu projektov KEGA. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľské kolektívy, posudzovateľov projektov, členov a tajomníkov komisií KEGA, ako aj správcov projektov za vysoké školy.

Existujúci používatelia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke: https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel

Noví používatelia sa musia najskôr zaregistrovať na internetovej stránke: http://www.portalvs.sk/sk/registracia

Schválené pokyny dopĺňajú pravidlá KEGA v zmysle aplikačnej praxe. Obsahujú aktuálne informácie a potrebné inštrukcie k podávaným žiadostiam o dotáciu, ako aj k ročným a záverečným správam.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky