Pokyny a online systém

Systém e-KEGA na Portáli vysokých škôl slúži na elektronické podávanie žiadostí o dotáciu, ročných a záverečných správ a komplexnú správu projektov. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľský kolektív, členov komisií, posudzovateľov projektov, ako aj správcov za vysoké školy.

Existujúci používatelia sa môžu prihlásiť na internetovej stránke: https://www.portalvs.sk/sk/uzivatel

Noví používatelia sa musia najskôr zaregistrovať na internetovej stránke: http://www.portalvs.sk/sk/registracia

Schválené pokyny dopĺňajú pravidlá KEGA v zmysle aplikačnej praxe. Obsahujú aktuálne informácie a potrebné inštrukcie k podávaným žiadostiam o dotáciu, ako aj k ročným a záverečným správam.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky