Navigácia

Pokyny a online systém na elektronickú správu agendy VEGA

Online systém e-VEGA, prevádzkovaný MŠVVaM SR a SAV, sa používa na elektronické podávanie žiadostí a správu projektov a je jedinou možnosťou podávania žiadostí o dotáciu/finančný príspevok. Slúži pre vedúcich projektov a ich riešiteľské kolektívy, posudzovateľov projektov, členov komisií, ako aj administrátorov a tajomníkov komsií VEGA.

Systém e-VEGA na serveri MŠVVaM SR je prístupný na adrese: https://evega.minedu.sk/e-vega/

Priamo v systéme e-VEGA na domovskej stránke kliknutím v pravom hornom rohu na „Manuál → Pomocník ?“ sa dá prejsť na hlavnú stránku nápovedy systému e-VEGA. V ľavej časti stránky sa nachádzajú viaceré položky menu, kde sú k dispozícii aj „Pokyny – žiadosť o grant“ a „Pokyny – záverečná správa“. Ide o pokyny na vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu/finančný príspevok a pokyny na vypracovanie záverečnej správy za celé obdobie riešenia projektu, ktoré obsahujú potrebné inštrukcie a bližšie informácie pre podávateľov a riešiteľov projektov VEGA.

 

 

Skočiť na začiatok stránky