Podujatia zamerané na popularizáciu vedy a techniky

Informácie o popularizačných aktivitách a podujatiach sa dozviete prostredníctvom webovej stránky Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku - www.ncpvat.sk
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku