Podujatia realizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku

www.tyzdenvedy.sk

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa koná spravidla v novembri príslušného roka.

Podujatia Týždňa vedy a techniky
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku