Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj sa zúčastnil valného zhromaždenia SOPK

  • Dátum: 04.03.2008

     Aj o pripravovanom zákone o odbornom vzdelávaní hovoril včera podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj na výročnom valnom zhromaždení delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Žilinskej regionálnej komory v Žiline.
     Nový zákon by mal pomôcť pri riešení problému zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily aj tým, že  vytvorí priestor na vstup súkromného investičného kapitálu do školstva. Podľa Mikolaja však nedostatok pracovníkov v slovenských podnikoch nie je iba chybou školstva, ale aj odrazom ponúkaných pracovných podmienok a platového ohodnotenia.

Bratislava 4. marca 2008

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku