Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj prezentoval návrh zákona o výchove a vzdelávaní členom školského výboru NR SR

11.03.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj dnes prezentoval návrh zákona o výchove a vzdelávaní na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport. Parlament by sa týmto návrhom mal zaoberať v prvom čítaní už na marcovej schôdzi.
     Ján Mikolaj na zasadnutí uviedol, že pri tvorbe zákona MŠ SR nadviazalo na to, čo bolo už pripravované niekoľko rokov. Zdôraznil, že štátny vzdelávací program,  ktorý vzniká na základe návrhu zákona, bude pružný a otvorený a vznikol na základe požiadaviek škôl. MŠ SR ho bude priebežne dopĺňať podľa potrieb.

Bratislava 6. marca 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku