Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi základnú školu v Nemšovej

19.05.2010

     Slávnostným prestrihnutím pásky vo štvrtok 20. mája 2010 podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj otvorí prehliadku zrekonštruovaných priestorov Základnej školy v Nemšovej.

      Interaktívna tabuľa, dataprojektory, počítače, LCD monitory a ďalšia výbava novej počítačovej miestnosti,  kompletná rekonštrukcia vstupných priestorov, rekonštrukcia šatní, zriadenie knižnice a družiny so šatňou sú len časťou zrekonštruovaných priestorov školy. Minister školstva sa po prehliadke zúčastní na besede s pedagogickými zamestnancami a rodičmi žiakov. Základnú školu Nemšová v školskom roku 2009/2010 navštevuje 367 žiakov.

Miesto a čas: Základná škola, Ulica Janka Paľu 2, Nemšová, o 14.00 hod.         

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku