Navigácia

Podpora žiakov aj škôl. Ministerstvo pošle na rozvojové projekty ďalšie štyri milióny eur

Vyučovanie žiakov, ktorí chcú dobehnúť zameškané učivo z obdobia dištančnej výučby môže pokračovať aj v prázdninových mesiacoch. Ministerstvo školstva už druhý rok po sebe pošle školám peniaze na program letných škôl – 422 500 eur. Navyše, rezort školstva uvoľňuje 3,5 milióna eur na modernejšie školy.

minister školstva Branislav Gröhling v jednej z tried v modelovej škole

Letné školy sa budú konať počas posledných troch augustových týždňov – od 9. augusta do 27. augusta 2021. „Chceme, aby fungovali aj ako príprava na nový školský rok, ako miesto, kde si žiaci upevnia poznatky, možno hravou, inovatívnou formou,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling. Letná škola však nebude fungovať ako „tábor“, ale ako miesto, kde sa žiaci budú vzdelávať a získavať nové poznatky. Vlani sa do programu zapojilo 244 škôl. Tento rok je rezort školstva opäť pripravený navýšiť alokovanú sumu v prípade zvýšeného záujmu o účasť v programe.

Letné školy sú opäť dobrovoľné – pre školy aj pre žiakov. Prihlásiť sa môže každá škola, rezort sa bude prioritne zameriavať na skupiny žiakov, ktoré najviac potrebujú pomoc a upevnenie poznatkov. „Verím, že sa zapojí čo najviac škôl a takouto formou pomôžeme nielen deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj deťom slobodných rodičov, rodičov pracujúcich v nemocniciach a inej kritickej infraštruktúre, deťom samoživiteľov, ale aj deťom, ktoré si jednoducho chcú zopakovať učivo a pripraviť sa na nový školský rok,“ dodal šéf rezortu školstva.

Okrem základných škôl sa tento rok môžu prihlásiť do programu aj stredné odborné školy. Svojim žiakom tak budú môcť ponúknuť dodatočný priestor na praktickú výučbu, ktorá mohla počas pandemických obmedzení prebiehať v režime malých skupín 5+1, prípadne u zamestnávateľov.

Školy môžu žiadať o preplatenie každého týždňa letnej školy, pričom odmena je vyššia ako vlani. Za krátky týždeň (5 hodín denne od pondelka do piatka) ministerstvo zaplatí 600 eur, za dlhý týždeň (6 až 8 hodín denne od pondelka do piatka), ministerstvo pošle tisíc eur. Peniaze môže škola použiť na zaplatenie ľudí, ktorí sa budú žiakom venovať, učebných pomôcok a tiež na stravu a dopravu pre žiakov. Suma sa bude odvíjať od počtu žiakov na škole, maximálna suma pre najväčšie školy bude 8000 eur.

Vzdelávacie aktivity môže škola realizovať sama, ale aj v spolupráci s neziskovým sektorom či komunitnými centrami. Ministerstvo opäť pripravilo program s minimálnymi požiadavkami na administratívu. Bližšie informácie ako aj text výzvy nájdu školy či rodičia na webe ministerstva školstva budúci týždeň.

Modernejšia škola

Šéf rezortu Branislav Gröhling súčasne ohlásil ďalší krok svojho zámeru obnoviť interiéry škôl, aby predstavovali pre žiakov atraktívnejšie prostredie na výučbu, ale aj voľnočasové aktivity.

„Našim cieľom je modernizovať priestory škôl, tak aby sme na školách podporili inovatívne prístupy k výučbe, ako je tímová práca či skupinové riešenie problémov,“ uviedol šéf rezortu školstva. Dodal, že s týmito zmenami sú úzko prepojené zmeny v učive, na ktorých rezort pracuje, ale aj zmeny vo vzdelávaní učiteľov, na ktoré je vyčlenený samostatný obnos financií v Pláne obnovy.

Ministerstvo školstva od budúceho týždňa spúšťa projekt Modernejšia škola. Zriaďovatelia môžu požiadať ministerstvo o príspevok 30-tisíc eur na modernizáciu vnútorných priestorov svojich škôl. Ide o modernizáciu tried, vytvorenie oddychových zón v triedach či modernizáciu spoločných priestorov. Celkovo plánuje rezort v prvej pilotnej fáze podporiť do dvesto škôl za celkovo 3,5 milióna eur.

Zriaďovatelia sa pri plánovaní modernizačných úprav môžu inšpirovať vzorovými triedami, ktoré ministerstvo vytvorilo v priestoroch modelovej školy v Bratislave na Tomášikovej ulici. Príspevok je určený pre základné školy, stredné školy a spojené školy. Žiadosti je možné zasielať elektronicky do 31. mája 2021. Bližšie informácie nájdete vo výzve k projektu Modernejšia škola

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky