Podpora spolupráce slovenských a rakúskych vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

Bratislava (27. január 2023) – Bilaterálny program Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, podporí aj tento rok spoluprácu slovenských a rakúskych vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.

logo SAIA

Financovať je možné náklady spojené s výmennými pobytmi a mobilitami (ubytovanie, stravné a cestovné náklady), exkurziami, školeniami, pracovnými stretnutiami, workshopmi a pod. Žiadatelia môžu do spolupráce zapojiť aj doktorandov a študentov. Okrem Rakúska a Slovenska je možné zapojiť do aktivít aj iné krajiny. Maximálna výška podpory je 6 000 eur/rok. Uzávierka na podávanie žiadostí je 15. marca 2023  a 15. mája 2023. Úspešní žiadatelia môžu začať realizovať svoje aktivity 4 mesiace od uzávierky podávania žiadostí. 

Okrem podpory projektov v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je možné sa uchádzať aj o štipendiá na študijné, výskumné a jazykové pobyty v Rakúsku. Uzávierka žiadostí je 15. marca 2023.

Pre záujemcov o štúdium či bádanie v Rakúsku pripravuje SAIA dva webináre, a to Štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu v Rakúsku (1. februára 2023 od 14:00 ) a Štipendiá na študijné pobyty v Rakúsku a letné kurzy nemeckého jazyka (8. februára od 14:00)

 

  

Podrobnosti o programe sú zverejnené na stránke www.aktion.saia.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky