Navigácia

Podpora reformných opatrení v slovenskom vysokoškolskom vzdelávanii (SIHE - projekt ukončený)

ERASMUS bolognaproces bolognaproces

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so SAAIC - Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pripravilo a podalo návrh projektu v rámci uzavretej výzvy programu Erasmus+, Kľúčovej akcie 3, „Support to the implementation of EHEA (European Higher Education Area) Reforms.“ Cieľom výzvy bolo posilniť implementáciu reforiem vysokoškolského vzdelávania v krajinách Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA.

Očakávané výsledky:
1.    Analýza súčasnej situácie v každej z troch tematických oblastí
2.    Tri národné tréningové semináre
3.    Odporúčania pre inštitúcie a ministerstvo na dosiahnutie pokroku v jednotlivých oblastiach
4.    Záverečné odporúčania 

Projektový tím je zostavený zo zástupcov MŠVVaSR a SAAIC – Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a národní experti pre reformy v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Členovia národného tímu expertov: Marek Šmid, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie, Adriana Krupová, koordinátorka zabezpečovania kvality na Trnavskej univerzite, Marcela Verešová, prorektorka pre celoživotné vzdelávanie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Jaroslava Stašková, docentka na Inštitúte anglických a amerických štúdií na Prešovskej univerzite.

Expertíza tímu národných expertov bola doplnená expertízou a skúsenosťami troch expertov zo zahraničia vybraných v rámci realizácie projektu.

Zrealizované aktivity
 
1.    Národný seminár „Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní“, 01. - 02. december 2016.
2.    Národný seminár „Vzdelávanie zamerané na študenta“, 04. - 05. októbra 2017.
3.    Národný seminár „Európsky systém prenosu kreditov a vzdelávacie výstupy“, 04.-05. júna 2018. 


Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky