Podpis programu spolupráce medzi MŠ SR a Robert Morris University

07.04.2009

     V pondelok 6. apríla 2009 podpísal podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Robert Morris University, PA, USA v oblasti vzdelávania a vedy na obdobie 2009 - 2012.  Za univerzitu potvrdil  Program spolupráce  David Jamison.
     Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci v oblasti vzdelávania a výmene informácií, skúseností a odborníkov. Podporia výmenu jedného až dvoch univerzitných pedagógov na krátkodobé prednášky a konzultačnú činnosť na vzdelávacích inštitúciách v oboch krajinách. Zhodli sa aj na podpore spolupráce škôl v projektoch v oblasti informačných a komunikačných technológií.
     MŠ SR udelí v rámci tohto programu jedno ročné štipendium na letnú školu slovenského jazyka a jedno štipendium ročne pre absolventov alebo doktorandov na obdobie jedného akademického roka (www.studyin.sk).
     Univerzita Robert Morris udelí jedno štipendium ročne na program, na ktorom sa strany vzájomne dohodnú a jedno špecializované štipendium ročne na jeden akademický rok (8 mesiacov) pre absolventa, doktoranda alebo študenta vo výskume, ktorý chce študovať na univerzite (www.rmu.edu). Udelenie štipendií bude závisieť od finančnej situácie oboch zmluvných strán, rozpočtových kritérií každej strany a vzájomnej dohody.    

Minnesota, USA 6. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku