Podpis memoranda medzi Univerzitou Komenského a Technickým centrom v Kalifornii

03.04.2009

     Za prítomnosti podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja podpísal rektor Univerzity Komenského v Bratislave František Gahér a prezident PlugandPlayTechCenter Saeed Amidi Dohodu o spolupráci.  MŠ SR podporuje úsilie univerzít aktívne sa zapájať do spoločných iniciatív podnikateľskej a akademickej sféry a činnosti na podporu podnikateľských aktivít na akademickej pôde.
     Spoločnosť PlugandPlayTechCenter sa zameriava na podporu kapitálu a start-up podnikov. Obe strany sa dohodli na vzájomnej výmene informácií, publikácií a skúseností v rámci podnikateľskej a obchodno-akademickej spolupráce. Partnerstvo sa bude realizovať prostredníctvom delegácií a technologických projektov hostiteľsky zabezpečených strediskom PlugandPlay a organizovaním recipročných návštev. 
Fotogaléria

Sunnyvale, USA 2. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku