Podpis dohody je prvým krokom k spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou

  • Dátum: 28.04.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj a riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) pre právne záležitosti a medzinárodné vzťahy Peter Hulsroj dnes v Bratislave podpísali Dohodu medzi vládou SR a ESA o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely.
    
Podpis dohody je prvým krokom k spolupráci Slovenska s ESA, ktorý umožní slovenským vedcom, odborníkom, ale aj podnikateľom zúčastňovať sa na projektoch a školiacich programoch agentúry. Jej súčasťou bude aj vzájomná výmena informácií a výskumných pracovníkov. „Verím, že Slovenská republika využije možnosti, ktoré jej táto dohoda umožňuje a zároveň bude pre ESA prínosom, či už ide o výskum kozmického priestoru, výskum Zeme, telekomunikácie, oblasť fyziky alebo vývoja nových materiálov. Vo všetkých týchto oblastiach máme významných vedcov," povedal minister Ján Mikolaj.
     Slovensko vstúpilo do prvej z troch etáp spolupráce a získalo štatút pozorovateľa pri Rade ESA na ministerskej úrovni. Počas nej sa zistí záujem organizácií výskumu, vývoja a podnikateľských subjektov o aktivity z oblasti vesmírneho výskumu a technológií. Okrem spolupráce pri organizovaní odborných podujatí sa bude dotýkať aj poskytovania štipendií a spoločnej propagácie i podpory vzdelávacích činností.
     Dohoda o spolupráci bola podpísaná na 5 rokov. Po uplynutí tohto obdobia môže pokračovať buď na rovnakej úrovni alebo prejde do 2. etapy. V rámci nej by sa Slovensko už zúčastňovalo aj na budovaní technickej infraštruktúry ESA a pripravilo by sa na plnohodnotný vstup do agentúry.

Fotogaléria

Bratislava 28. apríl 2010

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku