Podnikateľská činnosť

Podľa § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu školy a školské zariadeniam vykonávať podnikateľskú činnosť.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti škôl a školských zariadení Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky