Podnikatelia a klastre môžu žiadať o podporu aplikovaného výskumu

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje rozdeliť celkovo 1,25 milióna eur v rámci dvoch aktuálnych oznámení na podporu aplikovaného výskumu. Termín podávania žiadostí je do  21. októbra 2012.
    
Oznámenie rezortu školstva o predkladaní žiadostí o stimuly pre výskum a vývoj je určené pre podnikateľské subjekty, ktoré sa môžu uchádzať o podporu v celkovej výške jeden milión eur. Stimuly budú poskytnuté na jednu žiadosť, ktorej súčasťou bude riešenie projektu aplikovaného výskumu zameraného na oblasti tvárnenia a zvárania, materiálov, osobitne na ľahké kovy alebo logistiky a technológií pre strojársky a elektrotechnický priemysel," informuje minister Dušan Čaplovič.
     Oznámenie ministerstva o predkladaní žiadostí o dotácie na vedecko-technické služby je zamerané na klastre s prioritou na definované oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v regióne, ktorými sú:
-  skvalitňovanie a riadenie technologických procesov a výrobných liniek pre priemysel s využitím najmodernejších riadiacich a informačných systémov;
-  informačné a komunikačné technológie zamerané na vytváranie komunikačnej platformy medzi IT priemyslom, verejnou správou a vzdelávacími inštitúciami v regióne s dôrazom na inovačné trendy;
-  servisné roboty pre priemysel, bezpečnostné systémy, neštandardné aplikácie, inteligentné pohony pre automatizované systémy a robotiku, informačné systémy pre riadenie a diagnostiku technologických systémov a procesov, automatizácia výrobných systémov a procesov;
-  biodegradačné plasty a ich spracovanie;
-  stavebné a banské stroje a zariadenia pre manipuláciu s drevom a biomasou.
     Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu v celkovej sume 250 000 eur. Najnižšia dotácia je 20 000 eur, najvyššia 80 000 eur. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič považuje výzvu na predkladanie žiadostí o stimuly „za šancu na finančnú podporu ambicióznych vedeckých zámerov." 

Michal Kaliňák
hovorca ministra


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky