Podmienky prijímania na stredné školy s talentovými skúškami sú už známe

04.02.2009

     Stredné školy s talentovými skúškami už zverejnili podmienky, termíny i počty voľných miest v rámci prijímacieho konania na školský rok 2009/2010. V nedeľu 1. februára uplynul posledný termín, kedy museli školy tieto informácie poskytnúť.
     Uchádzači o štúdium na takomto type strednej školy majú teraz do 20. februára 2009 čas na vyplnenie a odovzdanie prihlášky riaditeľovi základnej školy. Ten ich následne do 28. februára rozpošle na jednotlivé školy, kam sa žiaci hlásili.
     Samotné prijímacie skúšky, slúžiace na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sa potom uskutočnia v období od 25. marca do 15. apríla 2009, pričom konkrétny termín skúšok si určí každá škola. Podrobné informácie o ponuke stredných škôl nájdete na stránke Školského výpočtového strediska.

Bratislava 4. február 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku