Podľa zamestnávateľov bude trh práce potrebovať 320 000 pracovníkov

     V nasledujúcich piatich rokoch budú zamestnávatelia na Slovensku potrebovať celkovo 320 000 pracovníkov. Z toho 99 200 s vysokoškolským vzdelaním a 220 800 so stredoškolským odborným vzdelaním. Vyplýva to z informácie, ktorú predložili zástupcovia zamestnávateľov v Rade vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu na včerajšom rokovaní tohto poradného orgánu.
      Potreby trhu práce predložili zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej živnostenskej komory a Slovenskej banskej komory.
     Ročne by tak podľa odhadov mali zamestnávatelia potrebovať približne 44 000 vyštudovaných stredoškolákov. Stredné školy v súčasnosti však ročne majú menej ako 50 000 absolventov, pričom iba 10 % z nich sa zamestná v odbore, ktorý vyštudovali a 60 % pokračuje v štúdiu na vysokej škole.
     Zástupcovia zamestnávateľov uvádzajú, že až tretina z 220 000 študentov vysokých škôl študuje profesiu nepotrebnú pre rozvoj hospodárstva, čím dochádza k plytvaniu s finančnými zdrojmi, ktoré by mohli byť využité v systéme vysokého školstva efektívnejšie.
     Zástupcovia stavovských a profesijných organizácií aj v tejto súvislosti na včerajšom rokovaní Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu vyjadrili jednoznačný súhlas s nedávno zverejnenými zoznamami študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ako aj odborov, ktoré pripravujú absolventov nad rozsah potrieb trhu práce.
     Rezort školstva vníma zástupcov stavovských a profesných organizácií ako reprezentantov investorov a tých, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti. Preto s nimi budeme aj naďalej veľmi úzko konzultovať všetky pripravované kroky a opatrenia vo vzťahu k zavádzaniu prvkov duálneho vzdelávania, rozvoju stredného odborného školstva a napokon i pripravovanú novelu zákona o odbornom vzdelávaní.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky