PODCAST: Vzdelávanie žien v IT sektore

  • Dátum: 08.10.2021

Štvrtá časť zo série podcastov EPALE Slovensko sa venuje téme digitálnych zručností u dospelých žien.

logo ŠIOV

Hlavnou témou rozhovoru je vzdelávanie dospelých žien v IT sektore. Moderátorkou tejto časti bola Monika Drinková, koordinátorka NSS EPALE Slovensko. Pozvanie na rozhovor prijala Petra Kotuliaková, zakladateľka a riaditeľka neziskovej ortanizácie AjtyvIT a Veronika Pizano, ktorá pôsobí ako projektová manažérka kurzov v AjtyvIT. Rozhovor bol smerovaný na hlavné činnosti a aktivity zamerané na oblasť zvyšovania úrovne digitálnych zručností u dospelých žien, taktiež na účastníčky a neskôr absolventky kurzov AjtyvIT a ich motiváciou a uplatnením sa na trhu práce.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku