Podcast: Vzdelávanie zamestnancov vo firmách

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 22.10.2021

Šiesta časť zo série podcastov EPALE Slovensko je zároveň príkladom dobrej praxe.

logo EPALE

Ďalšia časť rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko je venovaná téme vzdelávania zamestnancov vo firmách. O tom, aké prekážky v učení prekonávajú tí, ktorých zamestnávateľ vo vzdelávaní podporuje sa dozviete v rozhovore s Janou Olexovou, ktorá vedie tím profesionálov v oblasti ľudských zdrojov ako managing director v spoločnosti TIMAN s. r. o. Moderátorkou tejto časti je Ivana Studená, Ambasádorka EPALE Slovensko a vedecká pracovníčka Centra spoločenských a psychologických vied SAV.

Vzdelávanie zamestnancov vo firmách

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku