Navigácia

Podcast: Treba sa už pripravovať na začiatok nového školského roka?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom.

ilustračný obrázok

„Nie som zástancom toho, aby sa dieťa učilo dopredu ešte pred nástupom do školy,“ hovorí psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Mgr. Beáta Sedláčková. Podľa nej je oveľa dôležitejšie postupne upravovať denný režim ako si s deťmi  na konci prázdnin opakovať učivo.  Vypočujte si ju v podcaste Nahlas o deťoch.

Podcast nájdete tu: Treba sa už pripravovať na začiatok nového školského roka? — VÚDPaP (vudpap.sk)

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky