Podcast: Prečo by odborní zamestnanci mali vedieť o rodových stereotypoch vo výchovno-vzdelávacom procese?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom.

logo VÚDPaP

Názov dnešného dielu podcastu Odborne na slovíčko je Prečo by odborní zamestnanci mali vedieť o rodových stereotypoch vo výchovno-vzdelávacom procese? Touto časťou otvoríme sériu viacerých podcastov, v ktorých budeme venovať pozornosť výskumným výstupom VÚDPaP, ako i rôznym témam, ktorým sa venujú výskumní pracovníci pôsobiaci na VÚDPaPe a tak isto mimo neho, ako je to aj v prípade tohto dielu podcastu. O téme rodových stereotypov vo výchovno-vzdelávacom procese nám na úvod povie psychologička Alena Kopányiová, ktorá pracuje vo VÚDPaP viac, ako 20 rokov a aktuálne vedie Úsek výskumu a metodického usmerňovania. Ďalej sa o tejto téme budeme rozprávať so psychologičkou Nikoletou Kuglerovou, ktorá aktuálne pôsobí na VÚPDaP ako výskumná pracovníčka. Vo výskumne pôsobí v rámci tém minorít (obzvlášť queer ľudí), stereotypov a predsudkov, diskriminácie, súcitu a sebasúcitu.

Prečo by odborní zamestnanci mali vedieť o rodových stereotypoch vo výchovno-vzdelávacom procese?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky