Podcast: Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 30.09.2021

Tretia časť zo série podcastov EPALE Slovensko je zároveň aj príkladom dobrej praxe.

logo EPALE

Témou rozhovoru bol „prechod“ z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie COVID. Moderátorom tretej časti je Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Pozvanie na rozhovor prijala riaditeľka pani Mgr. Emília Jányová Lopušníková, prezidentka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.
 

Prechod z prezenčnej výučby do online prostredia počas pandémie

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku