Podcast o zdravotnej gramotnosti a vzdelávaní dospelých

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 25.11.2021

Jedenásta časť zo série podcastov EPALE Slovensko je zároveň príkladom dobrej praxe.

logo EPALE

Zdravotná gramotnosť vo vzťahu k vzdelávaniu dospelých je v súčasnosti veľmi dôležitou a spoločensky nevyhnutnou témou. Pozvanie na 11. rozhovor prvej série podcastov EPALE Slovensko prijala lekárka, dlhoročná pedagogička a prorektorka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD., MHA. Moderátorom tejto časti je ambasádor EPALE Laco Oravec.

PODCASTY EPALE SLOVENSKO #11 - Zdravotná gramotnosť a vzdelávanie dospelých

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku