Podcast o projekte OMAMA

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 11.11.2021

Deviata časť zo série podcastov EPALE Slovensko je zároveň príkladom dobrej praxe.

logo EPALE

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život. Poslanie združenia napĺňajú prostredníctvom rozvíjania potenciálu, vedomostí, zručností a postojov sociálne odkázaných ľudí od raného detstva po starobu, aby dokázali zveľaďovať svoje osobnostné, sociálne, duchovné i materiálne zdroje. Viac o občianskom združení Cesta Von a o ich projekte OMAMA nám povie výkonný riaditeľ Pavel Hrica. Moderátorom tejto časti podcastov je Laco Oravec, ambasádor EPALE Slovensko.

PODCASTY EPALE SLOVENSKO #9 OMAMA

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku