Navigácia

Podcast Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s Mládežníckymi delegátmi SR pri OSN

V štúdiu sa stretnú Michal Salíni a Pavol Beblavý. Čo majú títo dvaja mladí ľudia spoločné?
Okrem pracovitosti, húževnatosti, ambicióznosti a vhľadu do vecí verejných, ich spája aj program Mládežnícky delegát SR pri OSN.

Program je spoločnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačného centra OSN vo Viedni, ktorý implementuje NIVAM.

Poslaním programu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030. Ale aj následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, cieľoch udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou a možnostiach mládeže zapájať sa do fungovania OSN.

Michal Salíni pôsobil ako Mládežnícky delegát SR pri OSN v rokoch 2022 - 2023. Za ten čas aktívne šíril povedomie o OSN, zúčastňoval sa Valných zhromaždení, v New Yorku predniesol svoju reč smerom k mladým ľuďom, na Slovensku napríklad absolvoval turné po základných a stredných školách, kde mladých ľudí oboznamoval so svojou agendou, ale rovnako ich aj motivoval, aby na sebe pracovali, vzdelávali sa a zapájali do neformálnych aktivít.

Pavol Beblavý je Mládežníckym delegátom od roku 2023 a ako cieľ svojej prvej služobnej cesty si zvolil New York, kde sa oboznámil s agendou, zúčastnil sa na diskusiách 3. výboru OSN na rôzne témy, ale taktiež spoznal kolegov, delegátov z iných krajín.

  • Aké špecifiká obnáša agenda Mládežníckeho delegáta?
  • Prečo by mladí ľudia so záujmom o veci verejné mali uvažovať a skúsiť takúto pozíciu?
  • Kde sa títo ambiciózni ľudia vidia v budúcnosti a ako im v nej už teraz program pomáha?

Dozviete sa z rozhovoru Mládežníckych delegátov Michala Salíniho a Pavla Beblavého v podcaste Nad hranicami školy.

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Hovorca: tel.: +421 915 097 752,
tlacove@minedu.sk
Kontakt pre médiá – Národný inštitút vzdelávania a mládeže:
Nikola Hrončoková: tel.: +421 917 402 521,
nikola.hroncokova@nivam.sk


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky