Podcast na tému Age management

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 05.11.2021

Ôsma časť zo série podcastov EPALE Slovensko je zároveň príkladom dobrej praxe.

logo EPALE

Ďalšia časť rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko je venovaná téme age managementu. Viac o tejto téme sa dozviete od zakladateľky Slovenskej asociácie age managementu Ilony Hegerovej, ktorá realizuje aktivity na podporu aktívneho stárnutia zamestnancov na pracovisku. Moderátorkou tejto časti je Monika Drinková, koordinátorka EPALE na Slovensku.

Age management

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku