Podcast: Mediálna gramotnosť na Slovensku

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 14.10.2021

Piata časť zo série podcastov EPALE Slovensko je zároveň aj príkladom dobrej praxe.

logo ŠIOV

V piatej časti rozhovorov EPALE Slovensko sme sa zamerali na tému mediálnej gramotnosti. Pozvanie prijala dlhoročná skúsená novinárka Marie Stracenská, ktorá dnes pôsobí ako lektorka, konzultantka a koučka a téme mediálnej gramotnosti sa venuje niekoľko rokov. Počas rozhovoru sa diskutujúci zamerali na rôzne oblasti mediálnej gramotnosti, ako napríklad motivácia učiť sa, získavanie dostupných informácií a práca s nimi, ako aj vplyv médií na dospelú populáciu. Moderátorom tejto časti je Laco Oravec, Ambasádor EPALE Slovensko.

Mediálna gramotnosť na Slovensku

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku