Podcast: Galérie vo vzdelávaní dospelých, kam sa uberá vzdelávanie dospelých?

  • Foto: ŠIOV
  • Dátum: 28.10.2021

Siedma časť zo série podcastov EPALE Slovensko je zároveň príkladom dobrej praxe.

logo EPALE

Siedma časť rozhovorov a podcastov EPALE Slovensko je venovaná téme vzdelávania dospelých v galériách. Moderátorom tohto rozhovoru je Mgr. Peter Maľa, PhD., Ambasádor EPALE Slovensko a lektor Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Pozvanie na rozhovor prijala galerijná pedagogička Stredoslovenskej galérie Mgr. Martina Martincová. V rozhovore sa dozviete aj to, aké edukatívne programy realizuje Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a ako sa im darí v rámci týchto programov prepájať záujmové vzdelávanie s občianskym vzdelávaním.

Galérie vo vzdelávaní dospelých, kam sa uberá vzdelávanie dospelých?

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku