Podcast: Extrémy vo výchove detí – Kedy robíme pre deti dosť a kedy až príliš veľa?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom pre rodičov - Nahlas o deťoch.

logo VÚDPaP
Do slovenských kín prišiel dokument Každá minúta života, ktorý rozvíril diskusie o tom, kedy robíme pre deti dosť a kedy až príliš veľa. „Ako detský psychológ som vo filme vnímala Miška ako veľmi smutného. Namiesto spontánneho a veselého dieťaťa vidím chlapca, ktorý sa smutnými očami pozerá na svojich rodičov a pýta si uistenie, či robí veci dobre. Cítila som ľútosť a samozrejme aj hnev na jeho rodičov,“   hovorí zástupkyňa riaditeľky Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Alena Kopányiová. Vypočujte si podcast o extrémoch vo výchove detí.

Extrémy vo výchove detí – Kedy robíme pre deti dosť a kedy až príliš veľa?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej i medzinárodnej úrovni.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky