Podcast: Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) prichádza s novým podcastom pre rodičov - Nahlas o deťoch.

logo VÚDPaP
Prečo sú sociálne siete medzi našimi deťmi také populárne a ako im môžeme rozumieť my – rodičia? Počúvajte náš dnešný podcast Nahlas o deťoch.

Ako nestratiť dieťa na sociálnej sieti?

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko sa zameriava na riešenie otázok a aktuálnych potrieb vyplývajúcich z výchovno-vzdelávacej praxe z pohľadu psychologických vied. Zaoberá sa komplex­ným skúmaním psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúma činitele a podmienky vývinu, možnosti jeho optimalizá­cie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, rozpracúva problematiku psychologickej starostlivosti o de­ti a realizuje výskumné projekty na národnej
i medzinárodnej úrovni.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky