PODCAST Ako komunikovať s deťmi o tragédii, ktorá sa stala vo Vrútkach?

  • Dátum: 15.06.2020

Od tragédie vo Vrútkach prešlo už niekoľko dní, stále však v nás rezonuje veľa nepríjemných pocitov a otázok. Dospelí k nim pristupujú úplne iným spôsobom ako deti a žiaci. 

Podľa psychologičky PhDr. Evy Smikovej, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie deti doteraz školu vnímali ako bezpečné miesto. Po tejto tragédii sa to však mohlo zmeniť.

PODCAST si vypočujete tu: https://vudpap.sk/ako-komunikovat-s-detmi-o-tragedii-ktora-sa-stala-vo-vrutkach/

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku