Podávanie žiadostí o zmenu na projektoch financovanom Agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Popis služby: Služba v zmysle zákona č. 172/2005 Z.z. umožňuje riešiteľom projektov v rámci verejných výziev agentúry zmenu údajov o ich projekte. Služba je poskytovaná formou elektronického formulára.

Komu je služba určená: Občanom, podnikateľom, ktorí majú platné osvedčenie na vykonávanie výskumu a vývoja.

Na aký účel služba slúži: Zmeny údajov o riešenom projekte v rámci verejnej výzvy agentúry.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia a prístup ku službe je až po úspešnom prihlásení do informačného systému agentúry. Prihlásenie do IS je pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: (Neexistuje 1 odkaz na univerzálnu verziu formulára, pretože formulár je špecifický pre každú verejnú výzvu vyhlásenú agentúrou)
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2018/vv2018-priloha4.pdf
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2018/vv2018-priloha5.pdf
https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/vseobecne/vv2018/vv2018-priloha6.pdf

URL volania služby: https://portal.apvv.sk/index.aspx?Module=Application&Page=MyApprovedProjectList&MenuID=253
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku