Podávanie žiadosti o zaradenie lektora do vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Popis služby: Služba bola zriadená na základe zákona č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Služba umožňuje registrovanej vzdelávacej inštitúcii podať žiadosť o zaevidovanie lektora pre vzdelávací program. Služba je prístupná len registrovaným inštitúciám.

Komu je služba určená: Služba je určená školám, právnickým osobám, fyzickým osobám, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži nazaradenie lektora do vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje registrácia/prihlásenie vzdelávacej inštitúcie. Prihlásenie do IS pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://isdv.iedu.sk/Requests.aspx
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku