Podávanie žiadosti o výmaz zo Živnostenského registra, resp. Obchodného registra na portáli Slovenského centra cvičných firiem

Popis služby: Služba vychádza z legislatívy na základe Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a Zákona č. 530/2003 Zb. o obchodnom registri. Služba je poskytovaná formou elektronického formulára. Služba umožňuje požiadať o výmaz zo Živnostenského registra alebo Obchodného registra v prípade, ak podnikateľský subjekt nemá záujem pokračovať vo svojej podnikateľskej činnosti. Služby sú prístupné až po prihlásení do informačného systému Cvičné firmy.

Komu je služba určená: Služba je určená pre žiakov škôl (primárne stredných škôl a obchodných akadémií).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na cvičné účely (simulácia podávania žiadosti o výmaz zo Živnostenského registra, resp. Obchodného registra).

Spôsob použitia služby: Služba sa používa on-line elektronicky.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby je potrebná registrácia (úspešnosť je podmienená schválením registrácie administrátorom služby) alebo prihlásenie používateľa služby pomocou cvičného IČO a hesla, ktoré prideľuje IS SCCF pri registrácií. Prihlasovanie sa do informačnom systému pomocou IČO a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://www.sccf.sk/zr/vymaz
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku