Podávanie žiadostí o štipendiá študentov zahraničných vysokých škôl - Štipendium M. Filka

Popis služby: Služba pokrýva študijné náklady (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov.

Komu je služba určená: Služba je určená občanom – študentom VŠ študujúcim v zahraničí, ktorí sa majú záujem následne uplatniť vo verejnej správe. Podmienkou získania grantu je záväzok odpracovať po skončení štúdia tri roky vo verejnej správe.

Na aký účel služba slúži: Služba má za úlohu posilniť analytické kapacity vo verejnej správe a v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.

Spôsob použitia služby: Používa sa papierová i elektronická verzia formulára.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na využitie elektronickej verzie formulára je potrebná autentifikácia na portáli UPVS pomocou elektronického občianskeho preukazu. Na použitie papierového formulára žiadosti nie je potrebná registrácia/prihlásenie používateľa (formulár je voľne prístupný).

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatnená.

Link na papierovú verziu formulára služby: Má papierovú verziu.

URL volania služby: http://www.minedu.sk/stipendium-martina-filka/
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku