Podávanie žiadosti o poskytnutie informácií pre používateľov a návštevníkov KomposyTu

Popis služby: Služba je určená na pomoc a podporu používateľov a návštevníkov KomposyTu. Umožňuje napísať formou elektronického formulára krátku správu, otázku, spätnú väzbu a pripomienky bez toho, aby bolo potrebné vyhľadávať kontakty na konkrétneho zamestnanca. Formulár správy je prístupný návštevníkom webu KomposyT, ako aj používateľom v internej časti po prihlásení. Odoslaná správa sa zobrazí v e-mailovej schránke zodpovedného zamestnanca.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov (žiakov, rodičov a odborných pracovníkov v oblasti výchovného poradenstva a prevencie).

Na aký účel služba slúži: Služba slúži žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich príprave na trh práce a zároveň je určená pre expertov zamestnaných v oblasti výchovného poradenstva a prevencie, umožňuje im administrovať digitálne verzie diagnostických nástrojov a poradenských metodík, zdieľať rôzne dokumenty a využívať zoznamy pracovníkov a databázy zariadení aktívnych v oblasti výchovného poradenstva a prevencie.

Spôsob použitia služby: Verejná časť KomposyTu slúži ako prehliadač, nie je potrebná registrácia. Odborní zamestnanci VPaP sa musia registrovať prostredníctvom prihlasovacieho formulára na stránke.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Autentifikácia sa vyžaduje iba pre odborných zamestnancov.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie  je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:https://www.komposyt.sk/kontakt/napiste-nam
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku