Podávanie žiadostí o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Popis služby: Služba umožňuje organizáciám podať žiadosť o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj za účelom získania certifikátu. Certifikát je podmienkou čerpania grantov. Služba je prístupná pre registrovaných užívateľov. Po zaregistrovaní sa do portálu sa používateľ služby prihlasuje zadaním mena a hesla na stránke https://www.skcris.sk/opensso/UI/Login. Metodika vypĺňania formulára je zverejnená na https://www.skcris.sk/portal/c/document_library/get_file?uuid=7b4273f3-d71c-4852-8087-d8a4c1d115a3&groupId=2118833.

Komu je služba určená: Služba je určená organizáciám.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži za účelom, aby organizácie mohli podať žiadosť o hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj za účelom získania certifikátu.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje registrácia organizácie. Prihlásenie sa do IS pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: https://www.skcris.sk/opensso/UI/Login
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku