Podávanie žiadosti o finančný príspevok projektu Erasmus+

Popis služby: Služba umožňuje podať žiadosť o finančný príspevok projektu Erasmus+ pre organizácie/inštitúcie aktívne v relevantnej oblasti vzdelávania a registrované na Slovensku, ako aj pre občanov v súlade s príslušným zákonom. Projekty Erasmus+ predkladajú a realizujú účastnícke organizácie, ktoré zastupujú účastníkov. Ak je projekt vybraný, žiadateľská organizácia sa stane príjemcom grantu v rámci programu Erasmus+. Žiadateľ vypĺňa elektronický formulár pod tzv. PIC (Personal identification Code). Žiadosť pozostáva z informácií o projekte, organizácii a partnerských organizáciách, logistike a účastníkoch projektu, časovom pláne harmonogramu aktivít v rámci projektu, špeciálnych potrieb projektu, dopadoch projektu, rozpočte projektu, prílohách k projektu a celkovom sumáre projektu.

Komu je služba určená: Služba je určená pre študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých učiacich sa, mladých ľudí, dobrovoľníkov, profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, odborníkov z organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Títo jednotlivci však majú k programu prístup prostredníctvom organizácií, inštitúcií, orgánov alebo skupín, ktoré organizujú takéto aktivity. Podmienky prístupu k programu sa teda týkajú týchto dvoch subjektov: účastníkov (t. j. jednotlivcov, ktorí sa zúčastňujú na programe) a účastníckych organizácií (vrátane skupín minimálne štyroch mladých ľudí pôsobiacich v práci s mládežou, ale nie nevyhnutne v kontexte organizácií pracujúcich s mládežou – známe aj pod označením „neformálne skupiny mladých ľudí“). V prípade účastníkov a účastníckych organizácií podmienky účasti závisia od krajiny, v ktorej pôsobia.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži za účelom požiadania o finančný príspevok projektu Erasmus+.
 
Spôsob použitia služby: Na registráciu na účastníckom portáli musí osoba zastupujúca organizáciu postupovať nasledovne:
- vytvoriť účet EU Login (pokiaľ osoba zastupujúca organizáciu/skupinu takýto účet už nemá vytvorený); nové účty EU Login môžu byť vytvorené pomocou webovej stránky: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
- pripojiť sa na účastnícky portál na webovej stránke http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html a zaregistrovať sa v mene organizácie/skupiny. Usmernenia a často kladené otázky sú dostupné na účastníckom portáli.
     Organizácia/skupina sa musí zaregistrovať na účastníckom portáli len raz. Po dokončení registrácie získa organizácia/skupina identifikačný kód účastníka (PIC). PIC je jedinečný identifikátor potrebný na podávanie žiadostí, ktorý umožňuje organizácii/skupine vyplniť elektronické formuláre žiadostí programu Erasmus+ jednoduchším spôsobom (t. j. po zadaní kódu PIC do formulára žiadosti sa v žiadosti automaticky zobrazia všetky informácie, ktoré poskytla organizácia/skupina pri registrácii).

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, vyžaduje. Popis uvedený v spôsobe použitia služby.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, služba nie je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Nie je.

URL volania služby: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-15213384-SWVMDQDJkrcrIphmH3kl3VBXKISJSDCdCIikHVA9czzZdwCQuxyWMNvzdkzvwfdpeEBeE73V40LnEogfp5KSiEe-PHslUMVSXYCa9O84FlikGW-8YfodA657J4B4vHzVA7cErdLTo9PplakiIW7aOQWCQI
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku