Podávanie žiadosti na akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

Popis služby: Služba umožňuje registrovanej vzdelávacej inštitúcii podať v súlade s  § 2 ods. 2 vyhlášky č. 97/2010 Z.z. „projekt“ na akreditáciu v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Komu je služba určená: Služba je určená školám, právnickým osobám, fyzickým osobám, ktorých predmetom činnosti je vzdelávanie a činnosti priamo súvisiace so vzdelávaním.

Na aký účel služba slúži: Služba umožňuje podať žiadosť na akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Spôsob použitia služby: Služba sa dá využívať iba elektronicky prostredníctvom informačného systému agentúry.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje registrácia/prihlásenie vzdelávacej inštitúcie. Prihlásenie sa do IS pomocou mena a hesla.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Áno, (e-kolok). Výška správneho poplatku za jeden vzdelávací program predložený na akreditáciu je 100 eur. Ak sa predkladá na akreditáciu modulový vzdelávací program, uhrádza sa správny poplatok v hodnote 100 eur za jeden ucelený vzdelávací program – nie za jednotlivé moduly.
Správny poplatok sa uhrádza až po doručení dokladov na MŠVVaS SR. Doklady musia byť doručene v písomnej forme.  Na základe prijatia dokladov, je obratom zaslaný elektronicky platobný predpis, ktorým sa vykonáva úhrada správneho poplatku za podané akreditácie. Pred zaslaním dokladov sa overuje, či sa pre predkladateľa žiadosti nevzťahuje oslobodenie od platenia správnych poplatkov.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby: http://isdv.iedu.sk/Courses.aspx
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku