Podávanie žiadanky o využitie medziknižničnej výpožičnej služby Slovenskej pedagogickej knižnice

Popis služby: Služba umožňuje podanie žiadanky formou elektronického formulára na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice o využitie medziknižničnej výpožičnej služby Slovenskej pedagogickej knižnice. Služba je určená knihovníkom z iných knižníc na Slovensku a sprostredkúva literatúru z fondu Slovenskej pedagogickej knižnice čitateľom registrovaným v iných knižniciach SR. Služba si vyžaduje autentifikáciu, a nie je spoplatňovaná.

Komu je služba určená: Služba je určená knihovníkom z iných knižníc na Slovensku.

Na aký účel služba slúži: Služba sprostredkuje literatúru z fondu SPK čitateľom registrovaným v iných knižniciach SR.

Spôsob použitia služby: Knihovník inej knižnice vypíše údaje do formulára MVS na stránke SPK a odošle ho. Formulár príde ako e-mail príslušnému pracovníkovi SPK, ktorý požadovanú literatúru nájde vo fonde a odošle ju klasickou poštou do žiadajúcej knižnice. Tá ju odovzdá svojmu čitateľovi, ktorý ju žiadal o túto literatúru.

Služba vyžaduje autentifikáciu: áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: nie

Je služba spoplatňovaná: nie

Link na papierovú verziu formulára služby:

URL volania služby: http://spgk.sk/?Ziadanka-MVS

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku