Podávanie správ o študijných výsledkoch študenta na zahraničnom pobyte

Popis služby: Služba slúži na podávanie správ o študijných výsledkoch študenta na zahraničnom pobyte.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov (výhradne pre študentov).

Na aký účel služba slúži: Služba umožňuje užívateľovi (študentovi), ktorý je na zahraničnom študijnom pobyte, podať správu o študijných výsledkoch a podať záverečnú správu.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, na využívanie služby je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára. Prihlásenie sa do IS je pomocou e-mailu  a hesla, ktoré je zaslané e-mailom. Vyplnenie sa potvrdí kliknutím na tlačidlo Prihlásiť.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie  je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:https://vladnestipendia.sk/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku