Podávanie prihlášky zahraničného študenta na študijný pobyt

Popis služby: Služba umožňuje podať prihlášku zahraničného študenta na študijný pobyt, ktorý prichádza študovať na Slovensko. Cely proces od prihlášky až po vybavenie a umiestnenie študenta na vysokú školu je prostredníctvom Slovenskej akademickej informačnej agentúry.

Komu je služba určená: Služba je určená pre občanov výhradne pre študentov.

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na podania prihlášky zahraničného študenta na študijný pobyt, ktorý prichádza študovať na Slovensko.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa elektronicky ako webová aplikácia.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Áno, na využívanie služby je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára. Prihlásenie sa do IS je pomocou e-mailu a hesla, ktoré je zaslané e-mailom. Vyplnenie sa potvrdí kliknutím na tlačidlo Prihlásiť.

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie, nevyžaduje sa.

Je služba spoplatňovaná: Nie, nie  je spoplatňovaná.

Link na papierovú verziu formulára služby: Služba nemá papierovú verziu.

URL volania služby:https://vladnestipendia.sk/
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku